• c-facebook
עיטור כלים
עיטור כלים
תבליט ראש אשה- חלק ראשון
תבליט ראש אשה- חלק ראשון
 וראציה לרימונים בירוק קורוזיה
וראציה לרימונים בירוק קורוזיה
טורסו אשה
טורסו אשה
תבליט ראש אשה - חלק שני
תבליט ראש אשה - חלק שני
קערה במשחקי גלזורות
קערה במשחקי גלזורות
קאלות על פרספקס
קאלות על פרספקס
פיסול ברשת וציפוי בבטון.
פיסול ברשת וציפוי בבטון.
מפטפטות - מורכב מ2 חלקים
מפטפטות - מורכב מ2 חלקים
ראש מלא ציפורים מוזהב
ראש מלא ציפורים מוזהב
סדנת כלים יפים
סדנת כלים יפים